.

Publicaties

Onder de categorie “publicaties” in de menubalk bovenaan deze site vind u artikelen die ik de afgelopen jaren in kerkbladen heb gepubliceerd. Ze zijn dus niet allemaal recent, maar soms wel weer actueel, bijvoorbeeld over de blasfemiewet.
Hier staan ze alphabetisch:

Afschaffing blasfemiewet

Asielzoekers

Eenheid van de christenen

Enquete paus

Eucharistie en kerkbezoek

Euthanasie

Gewetensonderzoek

Gezin in deze tijd- gezinssynode

Huwelijk: kerkelijk meer dan burgerlijk

Huwelijk: deelname aan Gods scheppingswerk

Islam en vrede

Kinderen over crematie

Kindje Jezus spreekt

Nelson Mandela

Spiritisme, magie, occultisme

Sport, geloof en politiek

Feest van de Vergeving

Herdenking Verkeersslachtoffers

Vluchtelingen