Tag: zieken

Preek ziekenzondag over zieken

Preek ziekenzondag over zieken Hij heeft me zwak gemaakt   Ik had God om kracht gevraagd om succes te oogsten; Hij heeft me zwak gemaakt om mij deemoed te leren.   Ik had rijkdom gevraagd om geluk te bezitten; Hij heeft me arm gemaakt, opdat ik wijsheid zou verwerven.   Ik had een levensgezel gevraagd om niet eenzaam te zijn; Hij heeft mij een hart gegeven om al mijn broeders lief te hebben.   Nooit […]