Tag: wereld

In de wereld, niet van de wereld

PREEK   Lieve mensen,   De afgelopen dagen was ik op een bijeenkomst met heel veel mensen die geen religieus zijn, geen priester of sektelid, maar die toch hun leven geheel aan God toegewijd hebben. Mensen op wie van toepassing is wat Jezus bidt in zijn laatste gebed: “Ik bid niet dat Gij hen uit deze wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.” Mensen die alle menselijke dingen meemaken en meedoen en […]