Tag: uitgestotenen

preek 6e zondag b-jaar

PREEK 6e zondag jaarcyclus B Nootdorp 2015   LEZINGEN: Leviticus 13,1-2+45-46; Marcus 1,40-45   INLEIDING OP DE EVANGELIELEZING:   In de tijd van Jezus werden melaatsen wegens de besmettelijkheid van de ziekte uitgestoten uit stad en dorp. Ze moest afstand houden van andere mensen en leefden daarom eenzaam in het open veld. Aanraken van melaatsen was ten strengste verboden. Als iemand meende genezen te zijn van melaatsheid moest hij dat door een priester laten vaststellen, […]