Tag: scheiding kerk en staat

29e zondag door het jaar A

LEZINGEN: EERSTE LEZING: Jesaja 45,1.4-6 EVANGELIE: Mt.22,15-21 THEMA: Wat komt God toe? INLEIDING OP EERSTE LEZING. Het joodse volk is in ballingschap in Babylonie. Op een bepaald moment komt Cyrus aan de macht. Hij geeft toestemming aan de joden om terug te keren naar hun land. De joden zien deze heidense vorst daarom toch als een instrument in Gods hand. In de tijd van Jezus waren de rollen weer omgedraaid: het land was bezet door […]