Tag: priester

Missie in eigen land

PREEK: Missie in eigen land Zusters en broeders, vrienden, ambtsgenoten, parochianen, teamleden, familie, Vandaag is het wereldmissiedag. In mijn jeugd heb ik ooit er over gedacht naar de arme landen te gaan. Ik had medelijden met de arme kinderen die niet te eten hadden en schamel gekleed waren zoals die afgebeeld stonden in de missieblaadjes. Ik vond bij de voorbereiding op mijn jubileum nog een Flodder: het  kontaktblad van het  jongerenpastoraat van het dekenaat Alphen […]

Gewetensonderzoek voor priesters en diakens

GEWETENSONDERZOEK VOOR PRIESTERS EN DIAKENS Woord vooraf. Ooit heb ik voor een priesterretraite voorde Goede Week een gewetensonderzoek gemaakt aan de hand van de wijdingsbeloften van mijn eigen priesterwijding. Uiteraard heb ik dit gewetensonderzoek op de allereerste plaats voor mezelf gemaakt want ik acht mezelf beslist geen betere of heiligere priester dan mijn ambtsgenoten. Broeders en zusters in het pastorale ambt en de pastorale zorg, De meesten van ons hebben bij de aanvaarding van de […]