Tag: naastenliefde

Liefde belangrijker dan geloof

Zusters en broeders,   Het leven van Jezus zou je in één woord kunnen samenvatten: liefde. Hij had liefde voor iedere mens. Hij had Gods liefde in zich. Het christelijk leven zou je ook met dat ene woord kunnen samenvatten: liefde. Wie liefheeft is een kind van God, zegt Johannes in één van zijn brieven. (1 Johannes 4, 7)   Maar om dat goed te begrijpen moeten we liefde omschrijven. Want het woord liefde is […]

naastenliefde en barmhartigheid

PREEK 15E ZONDAG DOOR HET JAAR C 2016: Nootdorp en Bleiswijk Broeders en zusters, Het evangelie van vandaag hebben we zo vaak gehoord en is zo duidelijk dat we te gemakkelijk denken: O, ja, dat is waar, ik moet voor mensen in nood klaar staan. Ik zal er vandaag weer eens op letten. Amen. En we denken vervolgens weer aan onze vakantieplannen, aan het gazon dat vanmiddag nog gemaaid moet worden en aan de auto […]