Tag: menswording

God is uit de hemel neergedaald

KERSTPREEK 2020 Pijnacker Nootdorp Beste kerstvierders,   We hoorden in de tweede lezing uit de brief aan de Hebreeen: “God heeft vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten”. Meestal was dat op waarschuwende of straffende toon. Die mensen hoorden een stem uit de hemel. Het begon al in het paradijs. Adam en Eva hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten, wat God verboden had […]

God heeft medelijden

God heeft medelijden. Ik zat eens op een bank op het perron in Utrecht. Het regende. Het was rond Kerst. De lichtjes schitterden in de regen en door de lucht klonk: ‘I’m dreaming of a white Christmas’. Toen kwam er een man naast me zitten. Hij stonk. Zijn haren zeiden me dat hij al weken niet onder de douche was geweest. Een zwerver, een drugsgebruiker misschien? Hij keek mij aan, met rooddoorlopen ogen. Hij sprak […]

kerstpreek 2014

KERSTPREEK 2014 Bleiswijk Berkel Pijnacker Nootdorp OP ZOEK NAAR ……… 1. Stel: uw huis brandt af. Waar zou u heengaan om tijdelijk onderdak te krijgen? Bij wie zou u direct welkom zijn? Waarschijnlijk bij familie: uw ouders, uw kinderen, een broer of zus. Misschien in een klooster waar u wel eens geweest bent. Of bij goede vrienden. Ik heb wel eens mensen ontmoet die in nood tevergeefs een beroep deden op de familie, maar wel […]