Tag: kerst

Als een licht ben Ik in de wereld gekomen

KERSTPREEK 2021   LEZINGEN: Hebreeën 1,1-6  Johannes 1,1-14  (Mattheus 2,1-12)   THEMA: Licht in de duisternis   Verlichte christenen en mensen van goede wil,   Ik las kortgeleden een mooi verhaal: Een boer lag op sterven. Hij had een grote boerderij met veel land. Hij had ook drie zonen, die alle drie de boerderij wilden erven. De boer wilde toch graag dat de boerderij in één hand bleef. Hij besloot daarom zijn zonen een opdracht […]

God is uit de hemel neergedaald

KERSTPREEK 2020 Pijnacker Nootdorp Beste kerstvierders,   We hoorden in de tweede lezing uit de brief aan de Hebreeen: “God heeft vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten”. Meestal was dat op waarschuwende of straffende toon. Die mensen hoorden een stem uit de hemel. Het begon al in het paradijs. Adam en Eva hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten, wat God verboden had […]

kerstpreek 2017: Geef het door

GEEF HET DOOR Ik vond in de boekenkast van de pastorie in Berkel een DVD met een verfilming van een roman van Catherine Ryan Hyd met de titel: Betaal het voort, vrij vertaald: Geef het door. Het gaat over een brugklasser, Trevor genaamd, die voor het vak maatschappijleer een project moet bedenken om de wereld een beetje beter te maken. Hij bedacht het volgende: als ik nu een goede daad verricht voor een ander en […]

God heeft medelijden

God heeft medelijden. Ik zat eens op een bank op het perron in Utrecht. Het regende. Het was rond Kerst. De lichtjes schitterden in de regen en door de lucht klonk: ‘I’m dreaming of a white Christmas’. Toen kwam er een man naast me zitten. Hij stonk. Zijn haren zeiden me dat hij al weken niet onder de douche was geweest. Een zwerver, een drugsgebruiker misschien? Hij keek mij aan, met rooddoorlopen ogen. Hij sprak […]

Kerst: God heeft medelijden

  Wij vieren de dagen van een kind in de stal, ontwapenend klein, en een vreugde vooral voor mensen die onrecht of pijn moeten lijden, Hij deelt hun verdriet en staat aan hun zijde. Ik wens al mijn bezoekers een zalig kerstfeest. pastor Winfried Kuipers uw internetpastoor  Gebed Heer, U kent ons hart. U weet hoezeer wij zoeken naar vreugde en geluk. Als het donker is zoeken wij naar licht, als het koud is naar […]

kerstpreek 2015

KERSTPREEK 2015 Mensen van goede wil, We zijn hier allemaal samengekomen om kerstmis te vieren. Een goede keuze, want in de kerk horen we waar het echt met kerstmis om gaat. Niet om lekker eten, niet om een midwinterfeest. Het is feest, want God is mens geworden om ons te verlossen van kwaad en zonde. Hij is op aarde gekomen om vrede te brengen. Dat is een goede reden om feest te vieren. Daarom zijn […]

preek 4e zondag advent over barmhartigheid

Ca4-2015-barmhartigheid Er was bij mij eens een stukje tand afgebroken toen ik te hard op een pepermuntje beet. Ik ging naar de tandarts en zei: “Die tand was zeker al aangetast?” Maar zij antwoordde: “Nee, je hebt vast en zeker op iets hards gebeten”. Schuld bekennen is zo moeilijk. We willen ons graag groot houden. Het kerstverhaal van kleine Frans: Kleine Frans droomde dat hij bij de kerststal stond te kijken en hij zag hoe […]

kerstpreek 2013

THEMA: God: groot of klein? Vredelievende mensen, Drie grote gebeurtenissen kenmerkten het afgelopen jaar: Willem Alexander en Maxima werden koning en koningin, we kregen een nieuwe paus en kortgeleden overleed Nelson Mandela. Nelson Mandela wordt nu een van de grootste wereldleiders genoemd van de afgelopen eeuw. Toch is hij 27 jaar lang machteloos geweest toen hij een politiek gevangene was. In die tijd van gevangenschap zal Mandela best wel eens getwijfeld hebben aan zijn toekomst. […]