Tag: Jezus geboren

God is uit de hemel neergedaald

KERSTPREEK 2020 Pijnacker Nootdorp Beste kerstvierders,   We hoorden in de tweede lezing uit de brief aan de Hebreeen: “God heeft vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten”. Meestal was dat op waarschuwende of straffende toon. Die mensen hoorden een stem uit de hemel. Het begon al in het paradijs. Adam en Eva hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten, wat God verboden had […]