Tag: jezelf zijn

preek 21e zondag jaar A

PREEK   Facebook en Linked In, Whatsapp, Twitter, You tube: sociale media. Op al deze internet- en mobielcommunicatiemiddelen wordt je gevraagd zoveel mogelijk connecties te maken met bekenden en een profiel van je zelf te beschrijven. Je wordt door de makers van deze sites en apps verzocht een foto bij je profiel te plaatsen, te vertellen waar je je opleiding hebt gehad, waar je woont, wat je hobby’s zijn, welke films je graag ziet, wat […]