Tag: H. Geest

Maria, voorbeeld voor de geloofsgemeenschap

Maria, voorbeeld voor de geloofsgemeenschap PREEK MARIA TEN HEMELOPNEMING 2021   Heeft u wat gezien van de olympische spelen? Ik niet veel, want ik was op vakantie. Toch wil ik er iets over zeggen omdat ik een overeenkomst zie tussen die spelen en het feest dat we vandaag vieren. Maar ook grote verschillen.   De Olympische spelen zijn voor alle volkeren. De Vrouw uit de Apocalyps bracht een zoon ter wereld die alle volken zou […]

Drie-eenheid

PREEK zondag H. Drie-eenheid jaarcyclus C LEZINGEN: Spreuken 8,22-31 en Joh.16,12-15 Het kruisteken – we dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest Bij de doop zijn er ook drie symbolen van de H.Drie-eenheid: het water: dat doet denken aan God de Vader, want God de Vader heeft het water en het land gemaakt; de zalving: die doet denken aan de H.Geest: zoals zalf doordringt in de huid, zo wil de […]