Tag: H. Drieeenheid; Heilige Drieeenheid

zondag Heilige Drie-eenheid 2014

Broeders en zusters in het geloof, De meeste feesten die we vieren, burgerlijke zowel als kerkelijke gaan terug op een historische gebeurtenis. Dat geldt voor bevrijdingsdag, koninginnedag, verjaardagen, jubilea zoals een 25-jarig huwelijk, kerstmis, pasen, pinksteren, heiligenfeesten, Mariafeesten, etc. Het feest dat wij vandaag vieren vormt daarop een uitzondering: het hoogfeest van de H.Drie-eenheid. De H.Drie-eenheid is niet op een dag ontstaan of opgericht maar bestaat van alle eeuwigheid. Daarom is het moeilijk om op […]