Tag: geluk

Wie is happy? Geld maakt niet gelukkig. Wat dan wel?

  LEZINGEN:                             EERSTE LEZING: 1 Kor.1,26-31  EVANGELIE: Mt.5,1-12a THEMA: Wie is happy?   Wanneer ben je gelukkig? Als je rijk bent? Het spreekwoord zegt: ‘Geld maakt niet gelukkig’. Men zegt er dan achteraan: “maar het is wel makkelijk als je het hebt”. En ik heb hier een tegeltje met de spreuk: “Ik hoef niet te zwemmen in het geld, mar pootje baden vind ik wel fijn.”   Ik werd een keer gebeld door een […]

Gebed voor het kerstfeest.

Gebed voor het kerstfeest. Heer, U kent ons hart. U weet hoezeer wij zoeken naar vreugde en geluk. Als het donker is zoeken wij naar licht, als het koud is naar warmte, zijn we in nood dan zien we uit naar iemand die kan helpen. Kom dan in ons bestaan, neem ons bij de hand, verwarm ons hart, verlicht ons pad. Spreek tot ons uw woord van vrede en laat ons geborgen zijn in uw liefde, […]