Tag: geloofsgemeenschap

Missie in eigen land

PREEK: Missie in eigen land Zusters en broeders, vrienden, ambtsgenoten, parochianen, teamleden, familie, Vandaag is het wereldmissiedag. In mijn jeugd heb ik ooit er over gedacht naar de arme landen te gaan. Ik had medelijden met de arme kinderen die niet te eten hadden en schamel gekleed waren zoals die afgebeeld stonden in de missieblaadjes. Ik vond bij de voorbereiding op mijn jubileum nog een Flodder: het  kontaktblad van het  jongerenpastoraat van het dekenaat Alphen […]

preek nieuwjaar 2013 Pijnacker

  LEZINGEN:                              EERSTE LEZING:  Galaten 4,4-7           EVANGELIE: Lucas 2,16-21 THEMA: Onze kerk: supermarkt of ontmoetingscentrum?   Beste gelovigen,   We gaan het laatste jaar in van deze parochie als zelfstandige parochie. Over een jaar zal de fusie met de omliggende parochies een feit zijn. Ik wil daarom met u vandaag stilstaan bij de voorwaarden om in de toekomst een bloeiende locale geloofsgemeenschap te blijven.   In praktijk is de kerk vaak een soort supermarkt […]