Tag: geloof

Liefde belangrijker dan geloof

Zusters en broeders,   Het leven van Jezus zou je in één woord kunnen samenvatten: liefde. Hij had liefde voor iedere mens. Hij had Gods liefde in zich. Het christelijk leven zou je ook met dat ene woord kunnen samenvatten: liefde. Wie liefheeft is een kind van God, zegt Johannes in één van zijn brieven. (1 Johannes 4, 7)   Maar om dat goed te begrijpen moeten we liefde omschrijven. Want het woord liefde is […]

Moederliefde en geloofsopvoeding

6E ZONDAG VAN PASEN mei 2015 Nootdorp, Bergschenhoek en Bleiswijk     INLEIDING OP DE EERSTE LEZING Handelingen 10   In de paastijd horen we verhalen over het werk van de apostelen na Pinksteren. De eerste lezing zoals die in het boekje afgedrukt staat is een klein knipsel uit een groot en boeiend verhaal. Het is spijtig als we die verhalen nooit horen. Daarom zullen we vandaag het hele verhaal voorlezen over een zekere Cornelius, […]