Tag: geld

Wie is happy? Geld maakt niet gelukkig. Wat dan wel?

  LEZINGEN:                             EERSTE LEZING: 1 Kor.1,26-31  EVANGELIE: Mt.5,1-12a THEMA: Wie is happy?   Wanneer ben je gelukkig? Als je rijk bent? Het spreekwoord zegt: ‘Geld maakt niet gelukkig’. Men zegt er dan achteraan: “maar het is wel makkelijk als je het hebt”. En ik heb hier een tegeltje met de spreuk: “Ik hoef niet te zwemmen in het geld, mar pootje baden vind ik wel fijn.”   Ik werd een keer gebeld door een […]

2e zondag veertigdagentijd 2015

INLEIDING OP DE LEZING:   In de tijd van Abraham was het een godsdienstige plicht om de eerste vruchten van de oogst, het eerste jong van een dier en het eerste kind van een vrouw als brandoffer aan God te offeren. De primitieve godsdiensten zagen dat als een plicht. Het verhaal over Abraham en Isaac, dat in haar huidige vorm eerst honderden jaren is doorverteld alvorens het op papier werd gesteld, maakt ons duidelijk dat […]