.

Tag: enquete paus

enquete paus

Op vier vragen van de enquete van de paus heb ik een persoonlijk antwoord gegeven: 1d. Over de kennis van de heilige Schrift en het kerkelijk leergezag omtrent huwelijk en gezin: Welke onderdelen van de rooms-katholieke leer worden breed geaccepteerd, en welke niet? Welke culturele factoren spelen hierbij een rol? De echte kerkelijk leer over huwelijk en gezin is niet gekend en dus ook niet geaccepteerd of bekritiseerd. Men bekritiseert enkel een karikatuur van de […]