Tag: duurzaamheid

Stikstof, CO 2 en God

STIKSTOF, CO2 EN GOD Bij het bekend worden van de nieuwe snelheidslimiet twitterde ik: “De beste maatregel van dit kabinet tot nu toe”. Heel moedig van Rutte, gezien zijn achterban, om dit kabinetsbesluit aan te nemen. Voor de Christen Unie en voor het CDA en voor alle christenen mag dit besluit geen discussiepunt zijn. Vanuit ons scheppingsgeloof zijn we ons er al jaren van bewust dat de aarde niet ons bezit is, maar een gave […]

De wetten van Gods koninkrijk

PREEK 22E ZONDAG DOOR HET JAAR 2018 Pius X, Pijnacker en Nootdorp In de krant las ik: immigranten moeten accepteren dat hun kinderen in gemengde klassen komen. Anders worden ze niet toegelaten in ons land door de immigratiedienst. Het lijkt mij terecht. Immigranten, asielzoekers en vluchtelingen moeten zich in ons land in het openbaar aan onze wetten houden en onze cultuur respecteren. Wat ze binnenshuis doen en laten moeten ze zelf weten, maar in het […]

Duurzaamheid

12e zondag jaar A 24-25 juni 2017 THEMA: DUURZAAMHEID INLEIDING Nalatige christenen, In 2014 is er een onderzoek gehouden naar het gedrag van christenen in vergelijking met dat van niet-gelovigen als het gaat om ecologie en behoud van de schepping. Waar christenen duidelijk meer doen aan sociale gerechtigheid en vrijwilligerswerk maken ze op gebied van ecologie nauwelijks verschil. Tegenover 13% in het algemeen geven 32% van de christenen aan goede doelen. Maar de percentages verschillen […]