Tag: doopvoorbereiding

doopwerkboekje voor oudere kinderen

Steeds vaker komt het voor dat ouders bij de geboorte van hun kind nog niet toe zijn aan de keuze om het kind te laten dopen. Soms willen ze deze beslissing aan het kind zelf op latere leeftijd overlaten. Al op jonge leeftijd kan het kind met de wens komen om gedoopt te worden. Ingegeven door de Heilige Geest of ge├»nspireerd door vriendjes, vriendinnetjes, een kerkbezoek, een religieuze gebeurtenis of een uitnodiging om deel te […]