Tag: diaken

preek 5e zondag jaar b

Preek 5e zondag door het jaar B 7/8 februari 2015 Pius X, Pijnacker en Nootdorp   Geliefde medegelovigen, Ik was op de lagere en middelbare school erg goed in rekenen, wiskunde en economie en ik zou zeker een goed econoom of wiskundige zijn geworden. Ik was ook ge├»nteresseerd in politiek en zou het vast en zeker in de tweede kamer beter gedaan hebben dan de huidige kamerleden en ministers. Ik houd van kinderen en als […]

Gewetensonderzoek voor priesters en diakens

GEWETENSONDERZOEK VOOR PRIESTERS EN DIAKENS Woord vooraf. Ooit heb ik voor een priesterretraite voorde Goede Week een gewetensonderzoek gemaakt aan de hand van de wijdingsbeloften van mijn eigen priesterwijding. Uiteraard heb ik dit gewetensonderzoek op de allereerste plaats voor mezelf gemaakt want ik acht mezelf beslist geen betere of heiligere priester dan mijn ambtsgenoten. Broeders en zusters in het pastorale ambt en de pastorale zorg, De meesten van ons hebben bij de aanvaarding van de […]