.

Publicaties

Onder de categorie “publicaties” in de menubalk bovenaan deze site vind u artikelen die ik de afgelopen jaren in kerkbladen heb gepubliceerd. Ze zijn dus niet allemaal recent, maar soms wel weer actueel.
Hier staan ze alphabetisch:

Afschaffing blasfemiewet

Asielzoekers

Bevrijdingsdag, 75 jaar bevrijding, Nederland en de Europese Unie

75 Jaar Bevrijding: religies en de wereldvrede

Eenheid van de christenen

Enquete paus

Eucharistie en kerkbezoek

Euthanasie

Gewetensonderzoek

Gezin in deze tijd- gezinssynode

Huwelijk: kerkelijk meer dan burgerlijk

Huwelijk: deelname aan Gods scheppingswerk

Islam en vrede

Kinderen over crematie

Kindje Jezus spreekt

Nelson Mandela

Nieuw volkslied

Schepping en evolutie

Spiritisme, magie, occultisme

Sport, geloof en politiek

Feest van de Vergeving

Herdenking Verkeersslachtoffers

Vluchtelingen

Volkslied, nieuwe tekst voor het Wilhelmus