Publicaties

Onder de categorie “publicaties” in de menubalk bovenaan deze site vind u artikelen die ik de afgelopen jaren in kerkbladen heb gepubliceerd. Ze zijn dus niet allemaal recent, maar soms wel weer actueel.

Doopvoorbereiding oudere kinderen – werkboekje

Oosterse religies en vrede, studie over de vraag: zijn de oosterse godsdiensten vredelievend?

Sabbatverlof op de Pilippijnen, verslag van mijn sabbatverlof

Afschaffing blasfemiewet

Asielzoekers

Bevrijdingsdag, 75 jaar bevrijding, Nederland en de Europese Unie

75 Jaar Bevrijding: religies en de wereldvrede

Eenheid van de christenen

Enquete paus

Eucharistie en kerkbezoek

Euthanasie

Fratelli tutti: paus Franciscus over broederschap

Gewetensonderzoek

Gezin in deze tijd- gezinssynode

Gods Geest in Genesis en genetica; over schepping en evolutie

Huwelijk: kerkelijk meer dan burgerlijk

Huwelijk: deelname aan Gods scheppingswerk

Islam en vrede

Kinderen over crematie

Kindje Jezus spreekt

Nelson Mandela

Nieuw volkslied

Schepping en evolutie

Spiritisme, magie, occultisme

Sport, geloof en politiek

Feest van de Vergeving

Herdenking Verkeersslachtoffers

Vluchtelingen

Volkslied, nieuwe tekst voor het Wilhelmus

Vrijheid van meningsuiting: cartoons en spotprenten?