Categorie: Preken

Jezus geeft geestelijke gezondheid

THEMA: Jezus geeft geestelijke gezondheid 7 februari 2021 Bergschenhoek en Bleiswijk. PREEK VAN DE WEEK      5e  ZONDAG  JAAR B 2006 LEZINGEN:                              EERSTE LEZING : Job 7,1-4.6-7     EVANGELIE: Markus 1, 29-39 INLEIDING OP DE LEZING: Een zekere Job verliest in zijn leven al wat dierbaar is: zijn vrouw en kinderen, zijn personeel en zijn vee. Dat beproeft zijn geloof en dagen en nachten zit Job te tobben, zonder ophouden. Een klein stukje uit die weeklacht […]

Roeping

Preek 5e zondag door het jaar B over roeping 7/8 februari 2015 Pius X, Pijnacker en Nootdorp Bijgewerkt en gepubliceerd 2021 Geliefde medegelovigen, Ik was op de lagere en middelbare school erg goed in rekenen, wiskunde en economie en ik zou zeker een goed econoom of wiskundige zijn geworden die het beter had gedaan dan de belasting- en toeslagambtenaren.. Ik was ook geïnteresseerd in politiek en zou het vast en zeker in de tweede kamer […]

“Natuurlijk bestaat God. Geef je zorgen aan Hem en geniet samen van zijn schepping.”

INLEIDING We zijn deze week allemaal geschokt door de vernielingen die criminelen heb aangericht na de invoering van de avondklok. Het was van het begin af aan welk duidelijk dat het om asociale mensen gaat, die alleen uit waren op relletjes. Mensen die in hun vrije tijd niets nuttigs doen voor anderen, voor verenigingen of mensen in nood en zich daarom door de avondklok beknot voelden in hun vrijheid. Wie alleen denkt aan zichzelf en […]

GEROEPEN OM EEN ZEGEN TE ZIJN VOOR ANDEREN

GEROEPEN OM EEN ZEGEN TE ZIJN VOOR ANDEREN BIDWEEK VOOR DE EENHEID 16/17 JANUARI 2021 LEZINGEN zondag 17 januari: Genesis 12,1-4: roeping van Abraham en  Johannes 1,35-51: roeping van de 12 apostelen. Thema van de Bidweek voor de eenheid van de christenen: Blijf in mijn liefde. (Johannes 15,9.) FIETSWIEL: As = Jezus. Wij zijn de spaken. Naarmate we dichter bij Jezus komen, komen we ook dichter bij elkaar. Als we met Hem verbonden blijven, dan […]

Vaccinatie tegen het morele kwaad: de doop.

INLEIDING op de zondag Feest van de doop van de Heer. 10 januari 2021   Deze week zijn de eerste mensen in Nederland gevaccineerd tegen het kwalijke coronavirus. Ooit hebben wij een soort vaccinatie gehad tegen het morele kwaad in ons hart en in onze wereld: de doop.   We zijn hier samen als gedoopten. Daarom begonnen we met het kruisteken met de woorden die ook bij onze doop uitgesproken zijn: in de naam van […]

De liefde van God de Vader aan alle volkeren bekend gemaakt.

DRIEKONINGEN 2021 INLEIDING Vandaag vieren we driekoningen, oftewel: openbaring des Heren. Want de aanwezigheid van de buitenlandse wijzen bij het kind van Bethlehem maakt ons duidelijk, openbaart ons, dat dit kind de Koning is van alle volkeren, rassen en talen. De drie koningen brachten Jezus hulde. Ook wij willen dat hier doen. Daarvoor zijn we samengekomen. De drie koningen gaven Hem goud, wierook en mirre. Wij willen geven: ons hart, onze geest, ons leven. Maar […]

God is uit de hemel neergedaald

KERSTPREEK 2020 Pijnacker Nootdorp Beste kerstvierders,   We hoorden in de tweede lezing uit de brief aan de Hebreeen: “God heeft vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten”. Meestal was dat op waarschuwende of straffende toon. Die mensen hoorden een stem uit de hemel. Het begon al in het paradijs. Adam en Eva hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten, wat God verboden had […]

Maak net als St. Nicolaas arme kinderen gelukkig

PREEK VAN DE WEEK      2e ADVENTS ZONDAG  JAAR B 2020 Pijnacker Nootdorp   LEZINGEN: EERSTE LEZING:  Jesaja 40,1-11       en 2 Petrus 3,8-14     EVANGELIE: Marcus 1,1-8 THEMA:   Beste parochianen,   De Sint viert vandaag met u allen zijn verjaardagsfeest. Want 6 december is ooit zijn hemelse geboortedag geweest.   Gelukkig zijn er nog veel katholieken die in heiligen geloven en om de goede werken van hen God willen loven.   Welke goede werken heeft […]

rijmpreek bij 2e zondag advent 2020

Verwachting: het verlanglijstje van Jezus LEZINGEN: Jesaja 40,1-5;9-11; 2 Petrus 3, 8-14 en Marcus1,1-8 PREEK 2e zondag van de advent 1999  2016: Nootdorp, Pijnacker en Berkel.   Vol verwachting klopt ons hart wie de koek krijgt en wie de gard. Met deze bekende zinnen wil ik vandaag mijn preek beginnen. Want op dit feest van Nicolaas kijkt ieder naar die grote baas. Die bisschop die al het goede beloont met koek maar elke kwade daad […]

Beheerders van Gods huis, de aarde.

PREEK VAN DE WEEK      1e ADVENTS ZONDAG  JAAR A  2011 Pijnacker-H. Petrus en Bleiswijk LEZINGEN: EERSTE LEZING:  Jes.63,16b-17+19b; 64,3b-8 en EVANGELIE: Mc.13,33-37 THEMA: Beheerders van Gods huis, de aarde.   Beste wachters,   Er is nog altijd discussie tussen de aanhangers van de evolutietheorie enerzijds en verdedigers van het bijbels scheppingsverhaal anderzijds. Om een goede mening te vorming wil ik vandaag stilstaan bij deze problematiek.   De lezingen van vandaag geven daar alle aanleiding toe. […]

Volgende pagina » « Vorige pagina