Categorie: Preken

GROEIKRACHT

Thema: groeikracht 11e zondag door het jaar 16 juni 2012 Pius X. 2021: Bergschenhoek en Bleiswijk INLEIDING Het thema van deze viering is groeikracht. De afgelopen weken heeft het eerst veel geregend en vervolgens is het zonnig en warm geworden. We zagen dat de bomen snel uitliepen en het gras moest weer regelmatig gemaaid worden. De natuurliefhebbers kwamen wel aan hun trekken en wie een tuin heeft moest hard aan het werk.  Vandaag is mijn […]

SACRAMENTSDAG 2021

PREEK SACRAMENTSDAG 2000/2021 Berkel en Pijnacker   Beste mensen,   Ik heb eens een gescheiden moeder bezocht die vertelde dat er terwijl zij aan het boodschappen doen was op klaarlichte dag bij haar ingebroken was. Ze hadden kans gezien zo’n beetje het hele huis leeg te halen. Niet alleen alle elektrische apparatuur zoals de tv en video waren verdwenen, maar ook alle videobanden. Bij deze videobanden zaten ook de banden met opnamen van de kinderjaren. […]

HELP, IK RED HET NIET ALLEEN.

HELP, IK RED HET NIET ALLEEN. PREEK VAN DE WEEK      PINKSTEREN  JAAR B 2021   LEZINGEN: Handelingen 2,1-11; Galaten 5,16-25 en Johannes 15,26-27 en 16,12-15 THEMA:  HELP, IK RED HET NIET ALLEEN.   INLEIDING   De katholieke kerk is in deze wereld nog altijd het grootste netwerk van solidariteit.   Er zijn in de wereld 1,3 miljard katholieken.  Deze katholieken hebben 73.000 kleuterscholen, 103.000 basisscholen, 49,5 duizend scholen voor voortgezet onderwijs, 9 000 weeshuizen, .5.000 […]

Tekenen van hoop.

  PREEK VAN DE WEEK      HEMELVAART  JAAR B 2021 LEZINGEN:                          EERSTE LEZING: Handelingen 1,1-11 EVANGELIE: Marcus 16,15-20 THEMA: Tekenen van hoop.   INLEIDING OP DE LEZINGEN.   Lucas heeft na zijn evangelie nog een tweede boek geschreven, voor een vriend Teofilus. Die naam betekent letterlijk: Gods vriend. Dit tweede boek, de Handelingen der apostelen, begint waar het evangelie geëindigd is: in Jeruzalem. Daar waren de leerlingen na Jezus’verrijzenis bijeengebleven in de zaal van het […]

Vernieuwingen in liturgie, moraal en organisatie

Vernieuwingen in liturgie, moraal en organisatie   Bp06/ 2021 Nootdorp, Bergschenhoek en Bleiswijk   PREEK  Dierbare gelovigen,   ‘t Is wel even wennen als je buitenlands bezoek hebt en je moet opeens de hele dag engels spreken. ‘t Is wel even wennen als je altijd met nederlanders geleefd hebt en je krijgt opeens buitenlandse buren. ‘t Is wel even wennen als je opeens een bril moet gaan dragen. ’t Is wel even wennen als je […]

Het jaar van de H. Jozef, de stille en bescheiden arbeider.

Het jaar van de H. Jozef, de stille en bescheiden arbeider 5e zondag van Pasen 2 mei 2021 Inleiding Vandaag is het zondag. Dus een rustdag. De dag des Heren. De dag dat God volgens het scheppingsverhaal uitrustte van het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. Wij zijn hier samen gekomen om God te danken voor de arbeid die we afgelopen week hebben mogen verrichten. Betaalde of onbetaalde arbeid. Vandaag is het zondag […]

De roeping van grootouders

PREEK  4e  zondag van pasen jaarcyclus B 10 mei 2003   LEZINGEN: 1 Joh.3,1-2  Joh.10,11-18 Thema: grootouderschap als roeping.   INLEIDING OP DE LEZINGEN   Petrus heeft een lamme genezen, met als gevolg een grote toeloop van het volk. Petrus onderrichtte het volk en verkon­digde Christus’ verrijzenis. De hogepriesters en Sadduceeën waren hier­over verontwaardigd en brachten hen voor het Sanhed­rin. Dan volgt de toe­spraak die wij nu gaan horen.   PREEK   Broeders en zusters, […]

THEMA: IS GOD EEN MAN?

PREEK  3e zondag van pasen jaarcyclus B                      LEZINGEN: Hand.3,13-18 en Lukas 24,35-48 INLEIDING OP DE LEZINGEN Vroeger zei men, als een ongehuwde ongewenst of onverwacht zwanger werd: “dat is een doodzonde”. En als iemand een dure vaas kapot liet vallen was het een ongelukje. Nu is het andersom: als een meisje ongewenst zwanger raakt is het een ongelukje en als men een dure vaas kapot laat vallen zegt men: “dat is doodzonde”. In de tweede […]

GEEN DISCUSSIE

PREEK   5e vastenzondag jaarcyclus B  2021 : GEEN DISCUSSIE LEZINGEN: Jer.31,31-34;  Hebr.5,7-9 en Joh.12,20-33 INLEIDING OP EVANGELIE: Er zit een vreemde breuk in het evangelie: Enkele Grieken willen Jezus spreken. Maar Jezus gaat er niet op in. Hij geeft geen antwoord op de vraag maar gaat spreken over zijn aanstaand lijden, dood en verheerlijking. Waarom gaat Jezus niet in op de vraag van de Grieken Hem te mogen spreken? Het ging niet om Grieken die […]

laat je niet kisten door het kwaad, maar ga een liefdesverbond met Jezus aan

PREEK VAN DE WEEK      1e  ZONDAG  40-dagentijd JAAR B  2021 Pius X, Pijnacker, Nootdorp LEZINGEN:        Genesis 9,8-15; 1 Petrus 3,18-22                     EVANGELIE: Marcus 1,12-15 THEMA: laat je niet kisten door het kwaad, maar ga een liefdesverbond met Jezus aan.   Bent u wel eens opgelicht of bestolen? Uw bankrekening was gekraakt en leeggehaald. Uw net nieuwe fiets gestolen? Ingebroken in uw auto en uw […]

Volgende pagina »