Categorie: Preken

God kent ons en bemint ons zoals een moeder haar kinderen.

4e zondag van Pasen 2022: Gouda, Moordrecht en Bodegraven. Moederdag. Roepingenzondag. Thema: God kent ons en bemint ons zoals een moeder haar kinderen.   INLEIDING OP DE LEZINGEN : Handelingen 13,14+43-52; Apocalyps 7,9 + 14b-17; Johannes 10,27-30 In de eerste lezing horen wij over het de reizen van Paulus. Hij reist langs Perge naar Antiochie en Ikonium in Pisidie . Die plaatsen liggen in Klein Azië, het huidige Turkije, niet ver van de bekendere toeristenplaats […]

ZALIG DIE NIET ZIEN EN TOCH GELOVEN

ZALIG DIE NIET ZIEN EN TOCH GELOVEN. Cp2-2022 Gouda Moordrecht Schoonhoven Haastrecht   INLEIDING Broeders en zusters, We zijn hier bijeengekomen op de tweede zondag van pasen. We zijn hier bijeen zoals de apostelen na de dag der verrijzenis: zij wisten nog niet goed wat ze met de nieuwe gebeurtenissen aan moesten. Maar Jezus kwam in hun midden staan en zei: “vrede zij u”. Ook ik heb net die woorden tot u gezegd omdat ook […]

Levenwekkende woorden

PAASPREEK 2022 : Levenwekkende woorden Opgewekte christenen, Eens kreeg ik een oude man van buiten de parochie op bezoek die mijn hulp kwam vragen om weer in contact te komen met zijn dochter. Zijn dochter was al 6 jaar niet meer bij hem op bezoek gekomen en hij was ook niet welkom bij haar thuis. Telefoontjes werden geweigerd. Het enige contact wat ze gehad hadden was via advocaten en brieven. De dochter had volgens die […]

Hoe kan zulk kwaad bestaan als God alles goed geschapen heeft?

WOORDJE OUDERENVIERING APRIL 2022 Moordrecht Thema: Hoe kan zulk kwaad bestaan als God alles goed geschapen heeft? Bent u wel eens opgelicht of bestolen? Uw bankrekening was gekraakt en leeggehaald. Uw net nieuwe fiets gestolen? Ingebroken in uw auto en uw dure navigatie-apparaat weg. Ingebroken in uw huis tijdens de vakantie: uw nieuwe flatscreen tv weg en uw computer, met veel waardevolle gegevens en foto’s van de kleinkinderen die nog niet geback-upt waren.…   Je […]

De kern van ons bestaan: we zijn kinderen van God. Preek 4e zondag veertigdagentijd 2022

De kern van ons bestaan: we zijn kinderen van God. Als we dat beseffen kennen we een vreugde die de wereld ons niet kan geven. De boom vol witte linten  Langzaam en met moeite kwam de boemeltrein door het bergland vooruit. De oude stoomlocomotief snoof en snoof en had er blijkbaar moeite mee de reizigers naar hun vakantieplaatsen te brengen. Overal zag je vrolijke gezichten. Alleen in een coupé, waarin twee heren zaten, scheen de […]

Hier ben ik.

PREEK 3e zondag veertigdagentijd 2022 Thema: Hier ben ik.   LEZINGEN: Exodus 3,1-15 en Lucas 13,1-9 We hebben allemaal een roepnaam gekregen bij onze geboorte: (Waddinxveen: communicantjes hebben zich net met die naam voorgesteld.) Tekstje uit doopviering: Een naam is één van de kostbaarste dingen, het leert je dat je iemand bent, anders dan alle anderen. Het is de naam om je in slaap te wiegen, om je wakker te maken, om je te laten […]

Nu even niet!

PREEK VAN DE WEEK      2e zondag van de veertigdagentijd   JAAR C 2022 Moordrecht en Reeuwijk   LEZINGEN:                       EERSTE LEZING:  Genesis 15,5-12.17-18               EVANGELIE: Lucas 9,28b-36   THEMA: Nu even niet!   INLEIDING:   De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Hot items zijn de woningbouw, het milieu, jeugdzorg, vluchtelingen, buitenschoolse opvang, verkeersveiligheid. Uiteindelijk gaat alles natuurlijk om een leefbare gemeente. Er moet een soort gedaanteverandering plaatsvinden van de aarde. De […]

WAAR HET HART VOL VAN IS….

PREEK  8e zondag jaarcyclus C :      WAAR HET HART VOL VAN IS….                                                            Gouda 2022   LEZINGEN: Jezus Sirach 27,4-7; Lucas 6, 39-45   INLEIDING   Een nieuwe oorlog in Europa in de 21e eeuw is toch een feit. De duivel heeft nog steeds vat op de grote machthebbers van deze wereld. Terwijl er vele internationale organisaties zijn die kunnen bemiddelen bij conflicten, zoals de Verenigde Naties met de veiligheidsraad, het Internationaal gerechtshof […]

Geweldloosheid: lafheid of moed?

Thema: Geweldloosheid: lafheid of moed? INLEIDING OP DE 1E LEZING: David werd door God, door de profeet Samuel en door de mensen uitgekozen om koning te worden in plaats van koning Saul, die ontrouw was geworden. Dit wekte de jaloezie en de nijd van koning Saul op, die met een heel leger er op uit trok om de gevluchte David te gaan zoeken en vermoorden. PREEK 7e zondag door het jaar C 2022 Ik was […]

Liefde belangrijker dan geloof

Zusters en broeders,   Het leven van Jezus zou je in één woord kunnen samenvatten: liefde. Hij had liefde voor iedere mens. Hij had Gods liefde in zich. Het christelijk leven zou je ook met dat ene woord kunnen samenvatten: liefde. Wie liefheeft is een kind van God, zegt Johannes in één van zijn brieven. (1 Johannes 4, 7)   Maar om dat goed te begrijpen moeten we liefde omschrijven. Want het woord liefde is […]

Volgende pagina »