Categorie: Gebeden

Getijdengebed met gebeden van heiligen en eigentijdse gebeden.

zegening van een kerstkindje en kribbe

Goede God, Heilige Vader in de hemel, U houdt heel veel van de mensen op aarde. Daarom hebt U Jezus naar ons gezonden, die uit Maria geboren is.   Wij bidden U: Zegen deze kerstkindbeeldjes, die vreugde zullen brengen in de kerken van onze geloofsgemeenschappen. Laat deze afbeelding van uw menswording, het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen, de levensblijheid van kinderen doen groeien, en de hoop op vrede en gerechtigheid in allen doen toenemen. […]

Gebed voor het kerstfeest.

Gebed voor het kerstfeest. Heer, U kent ons hart. U weet hoezeer wij zoeken naar vreugde en geluk. Als het donker is zoeken wij naar licht, als het koud is naar warmte, zijn we in nood dan zien we uit naar iemand die kan helpen. Kom dan in ons bestaan, neem ons bij de hand, verwarm ons hart, verlicht ons pad. Spreek tot ons uw woord van vrede en laat ons geborgen zijn in uw liefde, […]