Auteur: internetpastoor Winfried Kuipers

Hier ben ik dan... jouw internetpastoor. Ik ben in 1981 priester gewijd en ben nu werkzaam in parochie Christus Koning. Ik ben lid van de Focolarebeweging (zie www.focolare.nl). Je kunt me uitnodigen voor een ontmoeting met een jongerengroep, informatie over kinder- en jongerenkampen of wereldjongerendagen. Ik kan een lezing houden over bijna-dood-ervaringen (gelukkig niet van mezelf), over het ontstaan en de waarde van de bijbel, over oecumene, etc. etc. Heb je vragen over de sacramenten, katholiek worden, trouwen in de kerk, vormsel, lees dan eerst de artikelen op mijn site. Daarna kun je eventueel je vragen mailen. Daar vind je ook bijna elke week mijn zondagspreek. Reacties kun je mailen naar info @ internetpastoor.nl Ik zit ook op facebook en twitter.

zegening van een kerstkindje en kribbe

Goede God, Heilige Vader in de hemel, U houdt heel veel van de mensen op aarde. Daarom hebt U Jezus naar ons gezonden, die uit Maria geboren is.   Wij bidden U: Zegen deze kerstkindbeeldjes, die vreugde zullen brengen in de kerken van onze geloofsgemeenschappen. Laat deze afbeelding van uw menswording, het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen, de levensblijheid van kinderen doen groeien, en de hoop op vrede en gerechtigheid in allen doen toenemen. […]

Als een licht ben Ik in de wereld gekomen

KERSTPREEK 2021   LEZINGEN: Hebreeën 1,1-6  Johannes 1,1-14  (Mattheus 2,1-12)   THEMA: Licht in de duisternis   Verlichte christenen en mensen van goede wil,   Ik las kortgeleden een mooi verhaal: Een boer lag op sterven. Hij had een grote boerderij met veel land. Hij had ook drie zonen, die alle drie de boerderij wilden erven. De boer wilde toch graag dat de boerderij in één hand bleef. Hij besloot daarom zijn zonen een opdracht […]

4E ADVENTSZONDAG  JAAR C     THEMA: vreugdevolle ontmoetingen door de Heilige Geest LEZINGEN: Micha 5,1-4a Hebreeën 10,5-10 EVANGELIE Lukas 1, 39-45 INLEIDING: Geliefde gelovigen, In deze dagen voor kerstmis leven we met Maria mee, die in verwachting was. Maria, die niet thuis kon bevallen, die hoogzwanger een zware voetreis moest maken naar Betlehem. Maria, die niet kon bevallen in een mooi hygiënisch ziekenhuis met alle nodige medische verzorging. Ze had gelukkig nog een levensgezel aan haar […]

Vol verwachting klopt nog altijd Jezus’ hart

Vol verwachting klopt nog altijd Jezus’ hart Preek 2e zondag van de advent jaar C  5 december 2021   Lezingen: Filippenzen 1,3-11 en Lucas 3,1-6   Vol verwachting klopt ons hart wie de koek krijgt en wie de gard. Met deze bekende zinnen wil ik vandaag mijn preek beginnen. Want op dit feest van Nicolaas kijkt ieder naar die grote baas. Een heilige die zo veel gedaan heeft voor de armen En de harten van […]

Advent: een tijd vol verwachting.

PREEK: Advent: een tijd vol verwachting.   Er is veel waaronder wij gebukt kunnen gaan: persoonlijke problemen zoals ziekte, handicaps, relatieproblemen, werkeloosheid. En er zijn maatschappelijke en sociale problemen waaronder wij gebukt kunnen gaan: milieuvervuiling, de tweedeling van de samenleving in gevaccineerden en niet-gevaccineerden, onveiligheid van onze buurt, verkeersopstoppingen waardoor we dagelijks steeds langer van huis zijn, geweldpleging op de school van onze kinderen, asielzoekers, agressie tegen hulpverleners en huisartsen die even op zich laten […]

Hoe kun je in God geloven als er zoveel  kwaad bestaat?

PREEK VAN DE WEEK      33e  ZONDAG  JAAR B; 2021: Hoe kun je in God geloven als er zoveel  kwaad bestaat?   LEZINGEN: EERSTE LEZING:  Daniel 12, 1-3                                          EVANGELIE: Marcus 13,24-32 THEMA: Hoe kun je in God geloven als er zoveel  kwaad bestaat?   INLEIDING OP DE LEZINGEN:   Zo tegen het eind van het kerkelijk […]

Boodschappers van vreugde

Boodschappers van vreugde Preek Willibrordzondag 2021 Lezingen: Jesaja 52,7-10; Hebreeën 13,7-9a.15-17a en Marcus 16,15-20 INLEIDING Broeders en zusters, vandaag vieren wij het feest van de heilige Willibrord. Voor Bodegraven de patroon van deze kerk. Het is ook Willibrordzondag. We denken terug aan de man die ons land het evangelie heeft gebracht en de eerste bisschop van Utrecht was. Maar we zien bij dat terugkijken ook dat er verdeeldheid onder de christenen ontstaan is. Daarom zullen […]

Geloven is luisteren en gehoor geven aan God.

Geloven is luisteren en gehoor geven aan God. LEZINGEN 31e zondag door het Jaar B  30/31 oktober 2021: Deuteronomium 6,2-6 Markus 12,28b-34 PREEK Het woord ‘gehoorzamen’ is tegenwoordig een bedorven woord: we associëren het met blinde gehoorzaamheid. Bijvoorbeeld de houding van soldaten in de oorlog. En natuurlijk in de opvoeding. Waren wij altijd gehoorzaam? Een beter woord is: ‘gehoor geven aan’. Het staat vandaag centraal in de lezingen: 2x in de 1e lezing en Jezus […]

Missie in eigen land

PREEK: Missie in eigen land Zusters en broeders, vrienden, ambtsgenoten, parochianen, teamleden, familie, Vandaag is het wereldmissiedag. In mijn jeugd heb ik ooit er over gedacht naar de arme landen te gaan. Ik had medelijden met de arme kinderen die niet te eten hadden en schamel gekleed waren zoals die afgebeeld stonden in de missieblaadjes. Ik vond bij de voorbereiding op mijn jubileum nog een Flodder: het  kontaktblad van het  jongerenpastoraat van het dekenaat Alphen […]

Franciscus, soberheid en solidariteit

PREEK  29e zondag jaarcyclus B 21/22 oktober 2000   LEZINGEN: Jesaja 3,10-11; Hebreeën 4,14-16 en Marcus 10, 35-45   Thema: Franciscus, soberheid en solidariteit   PREEK: Franciscus, soberheid en solidariteit   In een schoolkrant mochten kinderen van groep 7 opschrijven wat hun toekomstidealen zijn. Wat denkt u dat ze antwoordden? Ik denk dat het dezelfde antwoorden zijn als wij in onze kinderjaren gaven: rijk zijn, miljonair zijn, een race-auto hebben, een zwembad in de tuin […]

Volgende pagina »