Auteur: internetpastoor Winfried Kuipers

Hier ben ik dan... jouw internetpastoor. Ik ben in 1981 priester gewijd en ben nu werkzaam in parochie Christus Koning. Ik ben lid van de Focolarebeweging (zie www.focolare.nl). Je kunt me uitnodigen voor een ontmoeting met een jongerengroep, informatie over kinder- en jongerenkampen of wereldjongerendagen. Ik kan een lezing houden over bijna-dood-ervaringen (gelukkig niet van mezelf), over het ontstaan en de waarde van de bijbel, over oecumene, etc. etc. Heb je vragen over de sacramenten, katholiek worden, trouwen in de kerk, vormsel, lees dan eerst de artikelen op mijn site. Daarna kun je eventueel je vragen mailen. Daar vind je ook bijna elke week mijn zondagspreek. Reacties kun je mailen naar info @ internetpastoor.nl Ik zit ook op facebook en twitter.

GROEIKRACHT

Thema: groeikracht 11e zondag door het jaar 16 juni 2012 Pius X. 2021: Bergschenhoek en Bleiswijk INLEIDING Het thema van deze viering is groeikracht. De afgelopen weken heeft het eerst veel geregend en vervolgens is het zonnig en warm geworden. We zagen dat de bomen snel uitliepen en het gras moest weer regelmatig gemaaid worden. De natuurliefhebbers kwamen wel aan hun trekken en wie een tuin heeft moest hard aan het werk.  Vandaag is mijn […]

Communie voor gescheiden en hertrouwde mensen

Communie voor gescheiden en hertrouwde mensen “Ik ben gescheiden. Mag ik nog te communie gaan?” Het schrijven van paus Benedictus over de eucharistie “Sacramentum Caritatis” heeft opnieuw de vraag bij velen opgeroepen: “Mag ik als gescheidene nog de communie ontvangen?” Het antwoord is: Ja. Het is een groot misverstand dat gescheiden mensen niet ter communie mogen gaan.  In het document Familiaris Consortio van Joahannes Paulus II over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze […]

SACRAMENTSDAG 2021

PREEK SACRAMENTSDAG 2000/2021 Berkel en Pijnacker   Beste mensen,   Ik heb eens een gescheiden moeder bezocht die vertelde dat er terwijl zij aan het boodschappen doen was op klaarlichte dag bij haar ingebroken was. Ze hadden kans gezien zo’n beetje het hele huis leeg te halen. Niet alleen alle elektrische apparatuur zoals de tv en video waren verdwenen, maar ook alle videobanden. Bij deze videobanden zaten ook de banden met opnamen van de kinderjaren. […]

HELP, IK RED HET NIET ALLEEN.

HELP, IK RED HET NIET ALLEEN. PREEK VAN DE WEEK      PINKSTEREN  JAAR B 2021   LEZINGEN: Handelingen 2,1-11; Galaten 5,16-25 en Johannes 15,26-27 en 16,12-15 THEMA:  HELP, IK RED HET NIET ALLEEN.   INLEIDING   De katholieke kerk is in deze wereld nog altijd het grootste netwerk van solidariteit.   Er zijn in de wereld 1,3 miljard katholieken.  Deze katholieken hebben 73.000 kleuterscholen, 103.000 basisscholen, 49,5 duizend scholen voor voortgezet onderwijs, 9 000 weeshuizen, .5.000 […]

Het beste van jezelf geven.

Het beste van jezelf geven. Een samenvatting van een document van het Vaticaan over sport. EEN DOCUMENT OVER HET CHRISTELIJK PERSPECTIEF  OP SPORT EN DE MENSELIJKE PERSOON Alle hieronder volgende teksten zijn citaten uit het document. Het is een persoonlijke selectie van mij met het oog op een publicatie in ons kerkblad en een bemoediging voor mijn familieleden die zo sportief zijn. Een groot deel van deze citaten zullen door alle sporters wel herkend en […]

Gods Geest in Genesis en genetica, schepping en evolutie

Gods Geest in Genesis en genetica. een studie over schepping en evolutie   “Ik begrijp niet dat pappa niet gelooft. Je hoeft toch maar om je heen te kijken om in God te geloven?” Mijn nichtje Sterre   Voor de Word-versie: klik hier   Inhoudsopgave   DEEL 1 : HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL.. 2 BIJBELSE OPVATTINGEN.. 2 NATUURKUNDIGEN.. 5 OERKNAL, EXPANSIE EN MEERDERE OMNIVERSUMS. 6 KOSMISCHE PRECIEZE AFSTEMMING.. 6 MORAAL VAN FYSICI. 7 DEEL […]

Tekenen van hoop.

  PREEK VAN DE WEEK      HEMELVAART  JAAR B 2021 LEZINGEN:                          EERSTE LEZING: Handelingen 1,1-11 EVANGELIE: Marcus 16,15-20 THEMA: Tekenen van hoop.   INLEIDING OP DE LEZINGEN.   Lucas heeft na zijn evangelie nog een tweede boek geschreven, voor een vriend Teofilus. Die naam betekent letterlijk: Gods vriend. Dit tweede boek, de Handelingen der apostelen, begint waar het evangelie geëindigd is: in Jeruzalem. Daar waren de leerlingen na Jezus’verrijzenis bijeengebleven in de zaal van het […]

Vernieuwingen in liturgie, moraal en organisatie

Vernieuwingen in liturgie, moraal en organisatie   Bp06/ 2021 Nootdorp, Bergschenhoek en Bleiswijk   PREEK  Dierbare gelovigen,   ‘t Is wel even wennen als je buitenlands bezoek hebt en je moet opeens de hele dag engels spreken. ‘t Is wel even wennen als je altijd met nederlanders geleefd hebt en je krijgt opeens buitenlandse buren. ‘t Is wel even wennen als je opeens een bril moet gaan dragen. ’t Is wel even wennen als je […]

Het jaar van de H. Jozef, de stille en bescheiden arbeider.

Het jaar van de H. Jozef, de stille en bescheiden arbeider 5e zondag van Pasen 2 mei 2021 Inleiding Vandaag is het zondag. Dus een rustdag. De dag des Heren. De dag dat God volgens het scheppingsverhaal uitrustte van het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. Wij zijn hier samen gekomen om God te danken voor de arbeid die we afgelopen week hebben mogen verrichten. Betaalde of onbetaalde arbeid. Vandaag is het zondag […]

De roeping van grootouders

PREEK  4e  zondag van pasen jaarcyclus B 10 mei 2003   LEZINGEN: 1 Joh.3,1-2  Joh.10,11-18 Thema: grootouderschap als roeping.   INLEIDING OP DE LEZINGEN   Petrus heeft een lamme genezen, met als gevolg een grote toeloop van het volk. Petrus onderrichtte het volk en verkon­digde Christus’ verrijzenis. De hogepriesters en Sadduceeën waren hier­over verontwaardigd en brachten hen voor het Sanhed­rin. Dan volgt de toe­spraak die wij nu gaan horen.   PREEK   Broeders en zusters, […]

Volgende pagina »